Archive for GÓC TẢN MẠN

VẤN VƯƠNG …..

Lưu lại nơi đây chữ mấy dòng ,

Hè này ly biệt có buồn không ?

Nắng sớm hãy còn trong buổi sớm

Tan trường nắng hạ chớm vừa đông….

« Previous entries